WO Bachelor

Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie

Universiteit Antwerpen, In Antwerpen
Tijdsduur
3 jaar
Taal
Nederlands
Studievorm
Voltijd
Tijdsduur
3 jaar
Taal
Nederlands
Studievorm
Voltijd
Boek de cursus via de website van de organisator 🤗

Over deze opleiding

De bacheloropleiding Industriële Wetenschappen Chemie is een academische én toepassingsgerichte opleiding met nadruk op praktisch werk. Je gaat problemen analytisch te lijf en graaft naar de fundamenten van een vraagstuk. Die theoretische kennis zet je om in toepassingen. Je leert hoe chemische processen in elkaar zitten en je past die kennis toe in verschillende domeinen. 

Diploma

Bachelors Diploma

Toekomstperspectief

Met dit bachelordiploma op zak heb je aan de Universiteit Antwerpen binnen dit vakgebied rechtstreeks toegang tot:
- master in de industriële wetenschappen: biochemie
- master in de industriële wetenschappen: chemie


Er is momenteel een chronisch tekort aan technologische hooggeschoolden, dus met een masterdiploma op zak is er werk in overvloed!


Als industrieel ingenieur chemie of biochemie vind je in Vlaanderen geen boeiendere stad dan Antwerpen. De haven is je speelterrein, vol chemiereuzen en hoogtechnologische ondernemingen. Veel ingenieurs chemie of biochemie komen dan ook in de Antwerpse haven terecht.


Maar ook daarbuiten heb je keuze te over: petrochemie, farmacie, milieutechnologie, kunststoffenindustrie, voedingsmiddelenindustrie, bodemsanering, enzovoort. 

Toelatingseisen

Om je te kunnen inschrijven in een academische bacheloropleiding moet je minstens in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs dat je toegang geeft tot een vergelijkbare Vlaamse bacheloropleiding in het universitair onderwijs in het land waar het diploma uitgereikt werd.


De diploma’s van de landen weergegeven in de onderstaande tabel voldoen al zeker aan deze voorwaarde. Deze diploma's laten je toe om je rechtstreeks aan te bieden bij de centrale studentenadministratie voor de inschrijving volgens de inschrijvingsprocedure.


Heb je je diploma in Nederland behaald? Dan zijn de vereisten:
- VWO
- propedeuse HBO getuigschrift (bij voorkeur in combinatie met een diploma secundair onderwijs)

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden, moet je een bijkomende procedure volgen om te bepalen of je diploma geschikt is om in te schrijven in een bacheloropleiding.

Kosten

922.30 Euro

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

De Universiteit Antwerpen heeft ongeveer 20.000 studenten. Ze is de derde grootste universiteit in Vlaanderen, België. 19% van de studentenpopulatie komt uit het buitenland. De Universiteit Antwerpen wordt gekenmerkt door kwalitatief en innovatief onderwijs, creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek dat...

Lees meer over Universiteit Antwerpen