WO Bachelor
Geen recensies

Bachelor in de taal- en letterkunde

Universiteit Antwerpen, In Antwerpen
Tijdsduur
3 jaar
Taal
Nederlands
Studievorm
Voltijd
Tijdsduur
3 jaar
Taal
Nederlands
Studievorm
Voltijd
Boek de cursus via de website van de organisator 🤗

Over deze opleiding

Je besteedt aandacht aan de taalkundige, letterkundige en cultuurhistorische aspecten van de taal of talen die je kiest: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans.
- In de taalkunde bestudeer je de kenmerken van menselijke taal en maak je kennis met de verschillende (sub)disciplines van de taalkunde. Je gaat op zoek naar het antwoord op vragen als: hoe evolueert taal; is ze aangeboren of aangeleerd; en hoe gebruiken we taal in de maatschappij?
- In de literatuurstudie staat aan de Universiteit Antwerpen de vraag centraal hoe teksten, die in een bepaalde tijd en culturele context als 'literair' worden getypeerd, zich verhouden tot de extra-literaire werkelijkheid en hoe ze concreet 'ontstaan' en vorm krijgen in dialoog met andere teksten. Verhalend proza, drama en lyriek komen uitvoerig aan bod.
 
De nadruk ligt op het dynamische karakter van het concept 'literatuur' en op de complexe wisselwerking tussen literatuur en andere artistieke media. Het is dan ook logisch dat de opleidingsonderdelen cultuurkunde nauw samenhangen met de taalspecifieke opleidingsonderdelen.
Uniek voor Vlaanderen is dat je aan de Universiteit Antwerpen de studie van één taal kan combineren met theater-, film- en literatuurwetenschap.

Diploma

Bachelors Diploma

Toekomstperspectief

Na de bachelor kan je doorstromen naar de:
- master taal- en letterkunde met zes specialisatieopties
- master taalkunde met drie specialisatieopties
- master theater- en filmwetenschap
- master meertalige professionele communicatie

Toelatingseisen

Om je te kunnen inschrijven in een academische bacheloropleiding moet je minstens in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs dat je toegang geeft tot een vergelijkbare Vlaamse bacheloropleiding in het universitair onderwijs in het land waar het diploma uitgereikt werd.


De diploma’s van de landen weergegeven in de onderstaande tabel voldoen al zeker aan deze voorwaarde. Deze diploma's laten je toe om je rechtstreeks aan te bieden bij de centrale studentenadministratie voor de inschrijving volgens de inschrijvingsprocedure.


Heb je je diploma in Nederland behaald? Dan zijn de vereisten:
- VWO
- propedeuse HBO getuigschrift (bij voorkeur in combinatie met een diploma secundair onderwijs)

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden, moet je een bijkomende procedure volgen om te bepalen of je diploma geschikt is om in te schrijven in een bacheloropleiding.

Kosten

922.30 Euro

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

De Universiteit Antwerpen heeft ongeveer 20.000 studenten. Ze is de derde grootste universiteit in Vlaanderen, België. 19% van de studentenpopulatie komt uit het buitenland. De Universiteit Antwerpen wordt gekenmerkt door kwalitatief en innovatief onderwijs, creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek dat...

Lees meer over Universiteit Antwerpen