Bacheloropleiding op een hogeschool

HBO-bachelor

hbo-bachelorDoor de bachelor-masterstructuur is een hbo-opleiding een professionele bachelor geworden, deze wordt ook wel de hbo-bachelor genoemd. Een bacheloropleiding op een hogeschool duurt meestal vier jaar. Ieder studiejaar bestaat uit 60 ects (studiepunten) met een voorbereidende fase van één jaar en een hoofdfase van drie jaar. Om de opleiding af te ronden heb je in totaal 240 ects nodig. Sommige opleidingen zijn korter. Je kunt alleen een verkorte vorm studeren als je al een opleiding in een soortgelijke beroepspraktijk hebt afgerond of een vwo-diploma hebt behaald.

In het derde jaar van een opleiding krijgen studenten de kans om zich te specialiseren door een eigen keuze te maken uit verschillende programma’s. Daarnaast is het verplicht om in het derde jaar van de opleiding een stage te lopen of via een leerarbeidsplaats al in dienst van een bedrijf te zijn. Tijdens het vierde jaar van de hbo-bachelor schrijf je een afstudeeropdracht of scriptie, dit kan ook gecombineerd worden met een stage of leerarbeidsplaats.

» Lees meer over hbo-bachelor

[LIST]Bachelor

Een particuliere of bekostigde opleiding?

Opleidingen die gefinancierd worden met geldelijke middelen van de overheid vallen onder bekostigd onderwijs. De student betaalt voor deze vorm van onderwijs een onderwijsbijdrage aan het Rijk.

Particulier onderwijs is een vorm van onderwijs die niet gefinancierd wordt met middelen van de overheid, maar door bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de student betaalt het collegegeld zelf.

Voor beide soorten scholen gelden dezelfde kwaliteitseisen. Ook heb je als student recht op studiefinanciering tijdens opleidingen van beide vormen van onderwijs. Het enige wat kan verschillen is het collegegeld want die kan veel hoger zijn voor een opleiding in het particulier onderwijs dan in het bekostigd onderwijs.


Wil je in het buitenland studeren?

Op educations.com kun je meer dan 90.000 programma's van internationale topuniversiteiten en over de hele wereld vinden en vergelijken.

Blader door programma's

Inloggen
Nieuwsbrief
Mis niets en blijf op de hoogte van nieuws over opleidingen!