MBO-opleiding

Keuze van een mbo-opleiding

Ben jij klaar met de middelbare school en vraag je je af welke mbo-opleiding en mbo-school bij jou past? Veel jongeren en ouders staan jaarlijks voor deze moeilijke keuze.

De keuze voor een mbo-school en mbo-opleiding hangt af van je vooropleiding, je persoonlijke interesses en jouw talenten. De een is praktisch ingesteld en vindt het prettig om in de praktijk te leren, terwijl de ander meer theoretisch is en graag in de schoolbanken zit. Ook de kansen op een baan kunnen meewegen in de studiekeuze.

MBO

Wat is het mbo?

In het mbo, oftewel middelbaar beroepsonderwijs, kun je mbo-opleidingen volgen op verschillende niveau's en via de leerwegen bol of bbl. Een mbo-opleiding bereidt mensen voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding in het hbo. Om de aansluiting op de arbeidsmarkt te garanderen hebben scholen voor middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide contacten met het regionale bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Met je mbo-diploma kun je verder leren door door te stromen naar een vervolgopleiding binnen de eigen school of in het hbo. Bij alle opleidingen in het mbo staat de aansluiting met de praktijk voorop.

Vier niveau’s van het mbo

Het mbo heeft opleidingen op vier niveaus. De duur van de mbo-opleidingen loopt uiteen van een half jaar tot vier jaar.

  • Niveau 1: assistentenopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk (een half tot één jaar)
  • Niveau 2: basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk (twee tot drie jaar)
  • Niveau 3: vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid   (twee tot vier jaar)
  • Niveau 4: middenkaderopleiding (drie tot vier jaar) en specialistenopleiding (kopstudie van één tot twee jaar), volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie


Bbl of bol opleiding?

Het mbo heeft twee verschillende leerwegen. Bij alle mbo-opleidingen vormt de praktijk, de beroepspraktijkvorming (bpv), een belangrijk deel van de opleiding.

Beroepsopleidende leerweg (bol): Studenten van een bol-opleiding hebben tijdens hun opleiding één of meerdere stageperiodes. De beroepspraktijkvorming vormt bij een bol-opleiding minimaal 20 en maximaal 60%.

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl): Een bbl-opleiding bestaat voor minimaal 60 procent uit praktijk. Mensen die een bbl-opleiding volgen, werken met een arbeidsovereenkomst in een leerbedrijf en gaan meestal één dag in de week naar school voor de theoretische onderbouwing. Studenten in de bbl-opleidingen zijn vaak wat ouder, de gemiddelde leeftijd is 25 jaar.

Vier sectoren van het mbo

De opleidingen in het mbo zijn verdeeld over vier sectoren:

  • Techniek
  • Zorg en welzijn
  • Economie
  • Landbouw


Wat zijn roc's, vakscholen en aoc's?

Roc’s hebben mbo-opleidingen in de sectoren Zorg en welzijn, Techniek en Economie en verzorgen daarnaast mbo-opleidingen in de volwasseneneducatie. Vakscholen richten zich op de opleidingen voor één branche, zoals de grafische sector of de scheepvaart. De aoc’s verzorgen de opleidingen voor de sector Landbouw. Daarbij horen ook opleidingen op het gebied van plant- en dierverzorging, groene vormgeving en bijvoorbeeld milieubeheer.

Vooropleiding voor het mbo

Om toegang te krijgen tot de niveau 3 en 4-opleidingen is een vmbo-diploma nodig (kadergerichte of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs naar havo/vwo 4. De mbo-opleidingen van de verschillende niveaus sluiten goed op elkaar aan. In een bepaald niveau behaalde certificaten geven vrijstellingen voor de vervolgopleiding. Met een mbo niveau-4 diploma heb je toegang tot het hbo.

Open dagen in het mbo

Mbo-scholen houden jaarlijks open dagen en meeloopdagen. Wil jij een mbo-opleiding gaan volgen dan is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met school, de leraren en de studenten.  Ben je serieus geïnteresseerd bent in een studie, dan kun je een dagje meelopen op de meeste mbo-scholen. Je volgt lessen en werkgroepen van die dag. Wil jij weten wanneer de open dagen en de meeloopdagen plaatsvinden? Neem dan gerust is een kijkje in onze open dagen kalender!

Bron: MBOraad, Rijksoverheid

[LIST]


Wil je in het buitenland studeren?

Op educations.com kun je meer dan 90.000 programma's van internationale topuniversiteiten en over de hele wereld vinden en vergelijken.

Blader door programma's

Inloggen
Nieuwsbrief
Mis niets en blijf op de hoogte van nieuws over opleidingen!