Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen, oftewel niet-leerplichtingen en is toegankelijk voor iedereen boven de 18. Ook al is de officiële minimum leeftijdsgrens 18 jaar, in de praktijk blijkt dat circa 20 000 'drop-outs' van 16 en 17 jaar er gebruik van maken om zo toch nog een vmbo-diploma te behalen.

De volwasseneneducatie bestaat uit vijf soorten opleidingen:
- Opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren. Tijdens deze cursussen leer je vaardigheden om zelfstandig te kunnen functioneren in gangbare situaties, zoals contact met de basisschool en de gezondheidszorg. De vaardigheden die je leert zijn bijvoorbeeld spreken, lezen, luisteren, rekenen.
- Opleidingen gericht op sociale zelfredzaamheid. Doel van deze opleidingen is om je een minimaal niveau van zelfredzaamheid halen, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen of sociale vaardigheden.
- Nederlands als eerste taal (NT1). De opleiding NT1 is bedoeld om de taalvaardigheid van autochtone Nederlanders op een zodanig niveau te brengen dat zij een landelijke eindtoets kunnen halen.
- Nederlands als tweede taal (NT2) Deze opleiding is bedoeld om de taalvaardigheid van niet-Nederlanders te verbeteren. Een NT2-opleiding kun je afsluiten met een staatsexamen.
- Opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) zorgen ervoor dat je toch nog een diploma of deelcertificaat vmbo-theoretische leerweg, havo of vwo kunt halen.

Regionale opleidingencentra (ROC's) zijn verantwoordelijk voor volwasseneducatie maar tegenwoordig niet meer automatisch. Zo is er bijvoorbeeld een aparte vavoschool opgericht in Rotterdam onder de naam Vavo Rijnmond College. Ook in Limburg bestaan samenwerkingsverbanden met het reguliere voortgezet onderwijs.

Volwasseneneducatie

Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO)

Heb je om de één of andere reden geen diploma in het voortgezet onderwijs gehaald? Als je kiest voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), kun je alsnog een diploma halen!

Het vavo biedt opleidingen in vmbo/tl-, havo en vwo-onderwijs voor volwassenen. Het geeft je de mogelijkheid om alsnog een regulier diploma of certificaat in deze onderwijssoorten te halen. De manier van examinering en de diploma's zijn zo goed als gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs.

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor het vavo. Sommige personen komen direct van een middelbare school. Je dreigt bijvoorbeeld vast te lopen, dan kan jouw reguliere school je doorverwijzen. Of als je voor je eindexamen gezakt bent dan kun je via het vavo alsnog je diploma willen halen. Het kan dan gaan om alle vakken of om één of meer vakken waarvoor je nog geen voldoende hebt gehaald. Je kunt ook kiezen voor het vavo omdat je bepaalde vakken niet op je eindlijst of profiel hebt, terwijl je die wel nodig hebt voor je beroep of vervolgopleiding.

Of je behoort tot de groep volwassenen die zichzelf aanmeldt bij het vavo. Dan ben je een ‘tweede kans deelnemer’ die teruggaat naar de schoolbanken om je vroeger niet behaalde diploma toch nog te halen.

Kortom het vavo is bedoeld voor jou als je:
- net gezakt bent op het voortgezet onderwijs en je alleen de niet-behaalde vakken over hoeft te doen
- bent vastgelopen bij het reguliere onderwijs
- als gehandicapte niet makkelijk een plaats vindt in het reguliere onderwijs
- volwassen bent en toch nog een diploma wilt halen
- volwassen bent en je ontwikkeling wilt vergroten


Wil je in het buitenland studeren?

Op educations.com kun je meer dan 90.000 programma's van internationale topuniversiteiten en over de hele wereld vinden en vergelijken.

Blader door programma's

Inloggen
Nieuwsbrief
Mis niets en blijf op de hoogte van nieuws over opleidingen!