WO Bachelor

Rechtsgeleerdheid

Maastricht University, In Maastricht
Tijdsduur
36 uur
Studievorm
Voltijd
Tijdsduur
36 uur
Studievorm
Voltijd
Boek de cursus via de website van de organisator 🤗

Over deze opleiding

In de opleiding leer je alle juridische vaardigheden, waaronder het werken met wetboeken, handboeken en literatuur.

Dat Nederland zo'n unieke liberale samenleving is, hebben we grotendeels te danken aan het Nederlandse rechtsstelsel: dankzij deze wetten is Nederland een goed functionerende democratie en kunnen mensen die in confl ict zijn met anderen, met de Nederlandse staat of met de Europese Unie terecht bij bekwame rechters en advocaten.

In de opleiding Rechtsgeleerdheid leer je hoe de Nederlandse samenleving is geordend en doe je uitgebreide kennis op van het Nederlands recht, maar ook van de Europese en internationale regelgeving die relevant is voor het Nederlandse rechtsstelsel. Zodra je afgestudeerd bent, kun je je steentje bijdragen aan de handhaving van het rechtsstelsel dat de basis vormt van de Nederlandse samenleving. Deze opleiding wordt alleen in het Nederlands aangeboden.

Diploma

LLB

Kosten

2018 instellingstarief7500 EUR2018 niet-EU/EER studenten7500 EUR2018 wettelijk tarief2060 EUR
Maastricht University
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht

Faculteiten Maastricht University

De Universiteit Maastricht (UM) werd op 9 januari 1976 opgericht als de Rijksuniversiteit Limburg (RL), een door het rijk bekostigde instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Om het internationale karakter van de universiteit te benadrukken werd in 2008 de naam...

Lees meer over Maastricht University