WO Bachelor

Bachelor in de conservatie-restauratie

Universiteit Antwerpen, In Antwerpen
Tijdsduur
3 jaar
Taal
Nederlands
Studievorm
Voltijd
Tijdsduur
3 jaar
Taal
Nederlands
Studievorm
Voltijd
Boek de cursus via de website van de organisator 🤗

Over deze opleiding

In deze opleiding staat het historisch object en zijn context centraal. Je werkt het hele academiejaar rond één of meerdere objecten. In de verschillende modules van het studieprogramma behandel je alle aspecten van het conservatie-restauratietraject toegepast op je voorwerp(en). Je object sluit altijd aan bij de specialisatie van jouw keuze: glas, keramiek, hout, schilderkunst, muurschilderkunst, metaal, steen, visuele media, textiel of papier.


De opleiding conservatie-restauratie is uniek in Vlaanderen en sluit goed aan op de concrete conservatie- en restauratiepraktijk. Als conservator-restaurator werk je vaak in teamverband, met specialisten uit verschillende disciplines: kunsthistorici, archivarissen, architecten, en monumenten- en landschapszorgers.

In deze opleiding leer je:

autonoom optreden binnen een geïntegreerd conservatie- en restauratieproject
projecten zelfstandig ontwerpen en/of coördineren
verantwoord omgaan met de erfenis van onze voorouders
ethische beslissingen nemen en die publiekelijk verantwoorden
communiceren met experts uit andere disciplines maar ook met klanten

Diploma

Bachelors Diploma

Toekomstperspectief

Met dit bachelordiploma op zak heb je aan de Universiteit Antwerpen binnen dit vakgebied rechtstreekse toegang tot:

  • master in de conservatie-restauratie
  • master in de erfgoedstudies

De vooruitzichten op tewerkstelling zijn uitstekend. De belangstelling voor cultureel erfgoed groeit bovendien nog steeds, nationaal, Europees en mondiaal. Met je masterdiploma op zak kan je onder meer aan de slag:

  • als assistent van een zelfstandige conservator-restaurator;
  • in musea (depotbeheer, conservatie-restauratieatelier, ...);
  • in publieke en private erfgoedcentra en erfgoedorganisaties;
  • in diverse onderzoeksinstellingen;
  • in private bedrijven die gespecialiseerd zijn in conservatie-restauratie of kunsttransport;
  • in veilinghuizen, enzovoort.

Toelatingseisen

Om je te kunnen inschrijven in een academische bacheloropleiding moet je minstens in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs dat je toegang geeft tot een vergelijkbare Vlaamse bacheloropleiding in het universitair onderwijs in het land waar het diploma uitgereikt werd.


De diploma’s van de landen weergegeven in de onderstaande tabel voldoen al zeker aan deze voorwaarde. Deze diploma's laten je toe om je rechtstreeks aan te bieden bij de centrale studentenadministratie voor de inschrijving volgens de inschrijvingsprocedure.


Heb je je diploma in Nederland behaald? Dan zijn de vereisten:
- VWO
- propedeuse HBO getuigschrift (bij voorkeur in combinatie met een diploma secundair onderwijs)

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden, moet je een bijkomende procedure volgen om te bepalen of je diploma geschikt is om in te schrijven in een bacheloropleiding.

Kosten

922.30 Euro

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

De Universiteit Antwerpen heeft ongeveer 20.000 studenten. Ze is de derde grootste universiteit in Vlaanderen, België. 19% van de studentenpopulatie komt uit het buitenland. De Universiteit Antwerpen wordt gekenmerkt door kwalitatief en innovatief onderwijs, creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek dat...

Lees meer over Universiteit Antwerpen