WO Master

Predikantschap: route Predikant Geestelijk Verzorger

Studievorm
Voltijd
Studievorm
Voltijd
Het is gratis en niet gebonden 👍

Over deze opleiding

De master Predikant-Geestelijk Verzorger leidt op tot het vak van geestelijk verzorger. Als geestelijk verzorger help en begeleid je mensen bij zingevings- en levensvragen in soms moeilijke situaties.

Geestelijk verzorgers zijn werkzaam in allerlei zorginstellingen: ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg etc. De opleiding is gericht op het verwerven en ontwikkelen van academische kennis, vaardigheden en attitude. Na de master Predikant - Geestelijk verzorger kun je aan de slag in een instelling, met het ambt van de Protestante Kerk in Nederland. De opleiding tot Predikant - Geestelijk verzorger duurt drie jaar en heeft een omvang van 180 ects. Zij bestaat uit drie onderdelen: wetenschappelijke verdieping, een aaneengesloten beroepsvoorbereidend traject en beroepsondersteunende vakken.

Diploma

MA

Kosten

2019 wettelijk tarief2083 EUR2019 instellingstarief3834 EUR2019 niet-EU/EER studenten3834 EUR

Vul hieronder jouw gegevens in.

Belangenverklaring doen

Vul je gegevens in als je interesse hebt in Predikantschap: route Predikant Geestelijk Verzorger en meer wilt weten.

 Vul je contactgegevens in

 Stuur een informatieaanvraag

 Ontvang gratis informatie van de onderwijsinstelling


reCAPTCHA logo This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Protestantse Theologische Universiteit
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Theologische bachelor- en masteropleidingen

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is opgericht in januari 2007 als een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PthU is een instelling voor theologisch wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kerkelijke en maatschappelijke dienstverlening. Het verzorgt de ambtsopleiding...

Lees meer over Protestantse Theologische Universiteit