Bekijk studentum.nl als: Mobiele site

Godsdienst opleidingen en studierichtingen

Godsdienst opleidingen en studierichtingen

Religie is een van de belangrijkste drijfveren van de mens. Al sinds mensenheugenis voelen mensen zich spiritueel verbonden met elkaar, met hun omgeving en het ongrijpbare om zich heen. Het geloof biedt mensen niet alleen geestelijke of spirituele steun, maar het geloof kan daarnaast ook een leidraad voor het leven bieden. De opleidingen religie gaan in op de religie in het algemeen en het belang dat door mensen aan het geloof wordt gegeven. Geïnteresseerd? Dan zijn de opleidingen religie misschien iets voor jou.

 
Weergave 1-41 van 41 resultaten
Zoekresultaat Tijdsduur Plaats
Religiewetenschappen
Radboud Universiteit Nijmegen
36 maanden
Nijmegen
Bij de bachelor Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit analyseer je de veranderingen in moderne niet-religieuze bewegingen en wereldgodsdiensten in relatie...
Religiewetenschappen
Radboud Universiteit Nijmegen
 
Nijmegen
In de master religiewetenschappen staat de gevorderde bestudering van de wereldreligies en nieuwe religieuze stromingen centraal. Religies vragen om scherp...
Religiewetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen
 
Groningen
Hoe ontstaan religies? Welk effect hebben ze op mensen en samenlevingen? Welke rol speelt religie in verschillende culturen en conflicten?...
Christianity and Society (Master Theologie & Religiewetenschappen)
Tilburg University
 
Tilburg
Are you fascinated by religion and Christianity in particular? Have you ever wondered what the impact of Christianity is on...
Islamstudies
Radboud Universiteit Nijmegen
 
Nijmegen
Islamstudies is een masterspecialisatie van de master religiewetenschappen. De specialisatie Islamstudies gaat uit van twee wetenschappelijke benaderingen: literair-historisch en sociaalwetenschappelijk....
Christianity and Society (Master Theologie & Religiewetenschappen)
Tilburg University
 
Tilburg
Are you fascinated by religion and Christianity in particular? Have you ever wondered what the impact of Christianity is on...
Religie en beleid
Radboud Universiteit Nijmegen
 
Nijmegen
In deze masterspecialisatie verdiep je je in de rol van religie in het publieke domein en bekwaam je je in...
Geestelijke verzorging
Radboud Universiteit Nijmegen
 
Nijmegen
Als geestelijk verzorger begeleid je mensen bij levensbeschouwelijke vraagstukken. Je gaat het gesprek aan over leven en dood, over liefde...
Religiestudies
Radboud Universiteit Nijmegen
 
Nijmegen
Deze masterspecialisatie is gericht op religie-onderzoek De onderzoekthema's sluiten nauw aan bij de expertise van de hoogleraren en docenten. In...
Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied
Radboud Universiteit Nijmegen
 
Nijmegen
Deze tweejarige masteropleiding is uniek in Nederland. Je kunt de opleiding volgen na afronding van een aantal specifieke bacheloropleidingen. Deze...
Islamstudies
Radboud Universiteit Nijmegen
36 maanden
Nijmegen
De bachelor Islamstudies van de Radboud Universiteit Nijmegen is net als in 2012 en 2013 ook weer in 2014 verkozen...
HBO-programma Counseling en diversiteit
NTI
3 Maanden
Afstandsonderwijs
Geïnteresseerd in hoe je mensen met verschillende achtergronden begeleidt en coacht? Start dan deze korte opleiding (3 maanden) Counseling en...
Theologie
Rijksuniversiteit Groningen
 
Groningen
Hoe is het christendom een wereldgodsdienst geworden? Wat betekent geloven nu en in het verleden? Wat hebben islam en christendom...
Wereldgodsdiensten
NHA - Nationale Handelsacademie
6 maanden
Afstandsonderwijs
Een introductie in de drijfveren van mensen over de wereld Bent u geïnteresseerd in de drijfveren van mensen? Waarom doen...
Wereldgodsdiensten
NTI
8 Maanden
Afstandsonderwijs
Tijdens deze boeiende en leuke NTI-cursus leer je veel over de 5 wereldgodsdiensten: christendom, islam, het jodendom, het hindoeïsme en...
Biblical Exegesis
Radboud Universiteit Nijmegen
 
Nijmegen
In de masterspecialisatie Biblical Exegesis aan de Radboud Universiteit bestudeer je Bijbelteksten en verdiep je je in de relatie tussen...
Boeddhisme
NTI
9 Maanden
Afstandsonderwijs
Wil jij graag meer over boeddhisme leren? Met de cursus Boeddhisme van NTI verrijk je je kennis over deze interessante...
Theologie
Radboud Universiteit Nijmegen
 
Nijmegen
De driejarige Engelstalige master theologie bouwt voort op de bachelor theologie en leidt de student op tot een klassiek geschoolde...
Theologie
Rijksuniversiteit Groningen
 
Groningen
Hoe is het christendom een wereldgodsdienst geworden? Wat betekent geloven nu en in het verleden? Wat hebben islam en christendom...
Theologie
Tilburg University
 
Meerdere (2)
Theologie is een brede en veelzijdige studie waarin je veel leert over de mens, de maatschappij en het christelijk geloof....
Theologie
Tilburg University
 
Meerdere (2)
Tijdens de master specialiseer je je in een aantal theologische vakgebieden en bereid je voor op een beroep in het...
WO Bachelor Theologie Klassiek
Protestantse Theologische Universiteit
3 jaar
Meerdere (2)
In de opleiding Theologie Klassiek kom je van alles te weten over de inhoud en achtergronden van de Bijbel. Er is...
Filosofie
Radboud Universiteit Nijmegen
 
Nijmegen
De masteropleiding Wijsbegeerte leidt je op tot specialist op een deelgebied binnen de filosofie. Ter voorbereiding op de arbeidsmarkt is...
Filosofie en Levensbeschouwing
NHA - Nationale Handelsacademie
9 maanden
Afstandsonderwijs
Niets is vanzelfsprekend Vraagt u zich ook wel eens af wat eigenlijk de betekenis is van ons leven? Wat is...
Master Predikant
Theologische Universiteit Kampen
         
(1)
3 jaar
Kampen
Wil je graag predikant worden binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt? Dan kies je voor de driejarige predikantsmaster in Kampen. Vaak...
Master Theologie
Theologische Universiteit Kampen
         
(2)
1 jaar of 2 jaar
Kampen
De bachelorstudie theologie van de Theologische Universiteit Kampen smaakt naar meer. Is de driejarige predikantsmaster (nog) geen optie voor je,...
Philosophy (research master)
Radboud Universiteit Nijmegen
 
Nijmegen
De tweejarige Engelstalige onderzoeksmaster wijsbegeerte is bedoeld voor talentvolle en gemotiveerde studenten. De opleiding heeft een internationaal karakter en is...
Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing
Radboud Universiteit Nijmegen
 
Nijmegen
Deze praktijkgerichte master leidt je op tot docent voor het voorgezet onderwijs, het MBO én het volwassenenonderwijs. Het programma bestaat...
Master of Theology
Protestantse Theologische Universiteit
 
Amsterdam
Onze internationale master is een intensief masterprogramma dat in het Engels wordt aangeboden. Het is een internationaal masterprogramma met een...
Predikantschap: route Predikant Geestelijk Verzorger
Protestantse Theologische Universiteit
 
Amsterdam
De master Predikant-Geestelijk Verzorger leidt op tot het vak van geestelijk verzorger. Als geestelijk verzorger help en begeleid je mensen...
WO Bachelor Theologie Plus: Geloof, Cultuur en Samenleving
Protestantse Theologische Universiteit
3 jaar
Amsterdam
De bachelor Theologie Plus: Geloof, Cultuur en Samenleving is een opleiding gericht op het verkrijgen van brede kennis op het...
Predikantschap: route Gemeentepredikant Amsterdam
Protestantse Theologische Universiteit
 
Amsterdam
Deze opleiding leidt studenten naar een zelfstandige en creatieve uitoefening van het ambt van predikant op een academisch niveau, passend...
Theologie (joint degree PthU/VU)
Protestantse Theologische Universiteit
 
Amsterdam
De PThU en de VU scholen theologen in de protestantse traditie van theologiebeoefening, met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen...
Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing
Tilburg University
 
Utrecht
De Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is een tweejarige academische beroepsopleiding Theologie die opleidt tot eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing....
Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing
Tilburg University
 
Utrecht
De Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is een tweejarige academische beroepsopleiding Theologie die opleidt tot eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing....
Wo Bachelor Religie en Levensbeschouwing: Islam
Vrije Universiteit Amsterdam
3 jaar of 6 jaar
Amsterdam
Vind je het leuk om een Korantekst te begrijpen en wil je graag ontdekken hoe godsdienst ‘werkt’? Vind je het...
WO Bachelor Theologie
Theologische Universiteit Kampen
         
(11)
3 jaar
Kampen
De bachelor theologie van de Theologische Universiteit Kampen heeft een gereformeerde identiteit. Dat wil zeggen dat theologie aan de TUK...
Master Humanistiek
Universiteit voor Humanistiek
3 jaar
Utrecht
Na afronding van de bachelor Humanistiek, of na het volgen van de premaster Humanistiek, is de master Humanistiek een logische...
Bachelor Humanistiek
Universiteit voor Humanistiek
3 jaar
Utrecht
De bachelor Humanistiek is een driejarige opleiding met het accent op een brede academische vorming. Hiermee leg je een stevige...
Graduate School
Universiteit voor Humanistiek
4 jaar
Utrecht
De Universiteit voor Humanistiek (UvH) verzorgt een vierjarige promotie opleiding, de Graduate School, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift (PhD)....
Master Zorgethiek en Beleid
Universiteit voor Humanistiek
1 jaar
Utrecht
Tijdens de masteropleiding Zorgethiek en Beleid wordt er vanuit een zorgethisch perspectief grondig kennisgemaakt met de zorgethiek en met zelfreflectie...
  • = Ervaring van student(en) over de school/opleiding
  • = heeft een videopresentatie
Weergave 1-41 van 41 resultaten
 

Opleidingen religie

We kennen een aantal grote hoofdreligies, die ieder ook weer verdeeld zijn in verschillende grote of kleine stromingen. De opleidingen religie geven aandacht aan de verschillende aspecten van bijvoorbeeld het Jodendom, de Islam en het Christendom. Religie kun je bekijken als gelovige mens, om zo goed mogelijk je leven te leiden volgens goddelijk plan, maar je kunt ook als wetenschapper kijken. Je houdt je bezig met vragen als: Op welke manier bindt het geloof mensen aan elkaar, wat betekent geloof voor het individuele levensgeluk of op welke manier beïnvloedt een religie de samenleving als geheel. Je zult in deze opleidingen zien op welke manier religie zijn stempel heeft gedrukt op de menselijke geschiedenis.

Maak jij van het geloof je toekomst?

Religie is, in zijn verschillende verschijningsvormen, al een oud menselijk gegeven. Ben je geïnteresseerd in de spirituele en goddelijke beleving van mensen? Heb je een open oor voor wat mensen beweegt? Kun je nog openstaan voor de verwondering, de vragen die de schepping ons voorlegt? Als jij van het geloof je toekomst wilt maken, dan zit je bij de opleidingen op het gebied van religie goed.

Tijdens een opleiding in religieuze studies krijg je de mogelijkheid om religies te analyseren en te bespreken. Denk daarbij aan de rol die verschillende religies spelen in de samenleving van een land met allerlei cultuurverschillen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan die in verband staan met onder andere religies.

Religieuze studies kun je aan de meeste hogescholen en universiteiten studeren. Bovendien kun je ervoor kiezen om met een lerarenopleiding Godsdienst te beginnen. Daarnaast zijn er ook een paar universiteiten gespecialiseerd in Theologie. Hier kun je beginnen met een bachelor en doorstromen naar een master.

Religie studeren

Bron: Greatcontent