Sociaal Cultureel Werker

ROC van Amsterdam, In Amsterdam
Boek de cursus via de website van de organisator 🤗

Over deze opleiding

Je vindt mensen leuk en interessant om mee te werken. Liefst met allerlei typen mensen: jongeren, volwassenen, tieners, gehandicapten of asielzoekers, dat maakt jou niet uit. Je gaat uit van een positief mensbeeld en wilt iedereen tot zijn recht laten komen ongeacht leeftijd of culturele achtergrond.

In het sociaal werk breng je verbindingen tussen mensen tot stand. Je bent ondernemend en werkt aan de verbetering van de sociale veiligheid in de wijk. Je stimuleert mensen te participeren in de maatschappij. Als Sociaal Werker organiseer je individuele en groepsgerichte activiteiten voor burgers die ondersteuning nodig hebben. Je richt je vooral op mensen in achterstandsituaties met als doel hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Door de activiteiten die jij organiseert, help je hun woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren. Vaak ben je praktisch in de weer met deelnemers, maar bureauwerk hoort er natuurlijk ook bij.

Je leert hoe je de vraag naar sociaal werk inventariseert en hoe je projecten opzet en activiteiten vormgeeft. Ook leer je om de uitvoering van projecten en activiteiten te evalueren en coördinerende en beleidsmatige taken uit te voeren. Je bedenkt én doet, dat betekent dat je ondernemend en innovatief moet zijn. Voor dit werk moet je goed contacten kunnen leggen en onderhouden en niet bang zijn om ergens op af te stappen. Je ziet al snel wat men van je verwacht, je bent creatief bij het bedenken van oplossingen, maar blijft wel je doel voor ogen houden. Daardoor kun je verantwoorde beslissingen nemen en het iedereen (inclusief jezelf!) zo goed mogelijk naar de zin maken.

Tijdens de opleiding kies je voor de specialisatie Sociaal Cultureel Werker of Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener. Het sociaal werk kent twee profielen:
Sociaal Cultureel Werker ... Je lost sociale vraagstukken samen met burgers op. Je werkt vaak vanuit wijkaccommodaties, steeds vaker met een niet locatiegebonden, outreachend karakter.
Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener ... Je richt je op het vergroten van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van cliënten. Je geeft ondersteuning waar nodig en informatie over regelingen, procedures of voorzieningen.

De BOL-opleiding bestaat uit ongeveer 60% les op school en 40% beroepsvorming in de praktijk. De inhoud van de opleiding is in principe voor alle leslocaties gelijk. Het programma kan echter soms iets afwijken. Wil je het precies weten? Bel met de speciale informatielijn 0900 9599, of voor de locatie in Hilversum: (035) 689 20 20. Wij helpen je graag!

Toekomstperspectief

  • Buurthuizen en wijkcentra
  • Jongerencentra
  • Brede scholen en buitenschoolse opvang
  • Welzijnsorganisaties
  • Gemeentes en woningbouwverenigingen
  • Maatschappelijke opvang

Toelatingseisen

  • Aanvullende eisen bij de BBL-opleiding: werk hebben bij een erkend leerbedrijf én je leeftijd is minimaal 18 jaar
ROC van Amsterdam
Maalderij 37
1185ZC Amstelveen

ROC van Amsterdam

Bij het ROC van Amsterdam (ROCvA) staat jouw talent centraal. Samen ontdekken we waar jij goed in bent en bieden we jou de mogelijkheid om je talent te ontwikkelen! Daar hebben wij een passende mbo-opleiding bij. En vaak een uitstekende...

Lees meer over ROC van Amsterdam