Sprinttraject Sociaal Cultureel Werker

ROC van Flevoland, In Almere
Tijdsduur
2 jaar
Taal
Nederlands
Studievorm
Niveau 4
Tijdsduur
2 jaar
Taal
Nederlands
Studievorm
Niveau 4

Over deze opleiding

Je vindt mensen leuk en interessant om mee te werken. Liefst met allerlei typen mensen: jongeren, volwassenen, tieners, gehandicapten of asielzoekers, het maakt jou niet uit. Je gaat uit van een positief mensbeeld en wilt iedereen tot zijn recht laten komen ongeacht leeftijd of culturele achtergrond. Ook ben jij iemand die makkelijk studeert en met goede resultaten het vmbo hebt verlaten. Je wordt opgeleid tot sociaal cultureel werker (SCW) en tegelijkertijd bereid jij je voor op een hbo-opleiding, bijvoorbeeld hbo-Educatief Medewerker, hbo-Cultureel Werker, hbo- Creatieve Therapie.

Je wordt geplaatst in een aparte SAW-niveau 4 klas. Dat betekent dat jij sneller door de mbo-leerstof heen gaat en je tegelijk voorbereidt op het hbo. Hierin werken wij samen met Windesheim Flevoland. Ook specialiseer jij je binnen sociaal cultureel werk door het volgen van een minor. Tijdens de eerste lesperiode worden je kwaliteiten, motivatie, diploma’s en werkervaring in kaart gebracht en ga je oefenen met alle programmaonderdelen. Op grond daarvan wordt vastgesteld of deze leerroute bij je past. Je wordt dan direct geplaatst in je definitieve uitstroomrichting.

Toekomstperspectief

Wat kun je worden?

Kies je voor sociaal cultureel werk, dan kies je voor veel creatieve, kunstzinnige vakken, recreatie en sport. Denk daarbij aan muziek, theater en beeldende vorming. Je leert hoe je als sociaal cultureel werker educatieve programma’s kunt opzetten, en recreatieve en culturele activiteiten ontwikkelt. Je leert ook hoe je deze activiteiten stap voor stap samen met professionals en vrijwilligers organiseert en uitvoert. Je organiseert deze activiteiten en projecten met groepen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden. Door de activiteiten die jij organiseert, help je hun woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren.

Verder leren?

Na het halen van je diploma studeer je verder met je opleiding op hbo-niveau. Je kunt dan denken aan hbo-Culturele Vorming, SPH, zelfs misschien een Hogeschool voor de Kunsten of een ALO. ROC van Flevoland heeft een intensieve samenwerking met Windesheim Flevoland waardoor het voor jou mogelijk is om met dit niveau 4 diploma naadloos door te stromen naar een hbo-opleiding van Windesheim Flevoland. Je kunt je in je tweede studiejaar oriënteren op een aansluitende hbo-opleiding door het volgen van een doorstroomtraject.

Toelatingseisen

Je bent welkom met een vmbo-diploma theoretische leerweg, met een gemiddeld eindcijfer 7. Na het eerste semester wordt vastgesteld of je voldoende preteert, voldoende zelfstandigheid en tempo toont. Bij goede resultaten ontvang je een positief bindend studieadvies. Als je kiest voor de opleiding Sprinttraject Sociaal cultureel werker en tijdens je studie blijkt dat de niveau 4 opleiding Sociaal cultureel werker, Pedagogisch medewerker jeugdzorg of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang beter bij je past, dan bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar een van deze opleidingen.
ROC van Flevoland
Straat van Florida 1
1334PA Almere

Welkom bij ROC van Flevoland

Bij het ROC van Flevoland staat jouw talent centraal. Samen ontdekken we waar jij goed in bent en bieden wij jou de mogelijkheid om je talent te ontwikkelen. Daar hebben we een passende mbo-opleiding bij met stages of leerbanen op...

Lees meer over ROC van Flevoland