HBO Associate degree

Ervaringsdeskundige in de zorg

Tijdsduur
24 uur
Studievorm
Deeltijd
Tijdsduur
24 uur
Studievorm
Deeltijd
Het is gratis en niet gebonden 👍

Over deze opleiding

Wilt u uw ervaring als gebruiker van de zorg inzetten voor lotgenoten? Werkt u als ervaringswerker en wilt u uw kennis en vaardigheden verdiepen?
De opleiding bereidt studenten voor op functies in de


In de opleiding worden de deelnemers aangesproken op de kennis die ligt opgesloten in hun ervaringen en hun ervaringsdeskundigheid. Het gaat om 'persoonlijke kennis' die vaak niet verwoord is of zelfs niet verwoord kan worden: impliciete, belichaamde kennis. Daarmee is de persoon van de deelnemer zelf, met zijn/haar emotioneel verwerkte ervaring een belangrijk leermiddel.
Naast kennis en vaardigheid verbonden met de persoonlijke ervaring in het leven met een beperking en het herwinnen van de regie over het eigen leven zijn door de student en werkveld ingebrachte kenmerkende beroepssituaties een tweede steunpunt voor het curriculum. Kenmerkende beroepssituaties zijn zich in de praktijk van de ervaringswerker voordoende situaties, waarbij de werker handelt op basis van keuzes en beslissingen. Binnen de kenmerkende beroepssituaties worden de opleidingskwalificaties ontwikkeld, verbreed en verdiept.
Naast het verwerven van nieuwe kennis, herstelondersteunende en empowerende vaardigheden gaat het om de ontwikkeling van reflectieve vaardigheden, communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden.

Diploma

Ad

Kosten

2018 instellingstarief3115 EUR2018 wettelijk tarief1854 EUR2019 instellingstarief3150 EUR2019 wettelijk tarief1875 EUR

Vul hieronder jouw gegevens in.

Belangenverklaring doen

Vul je gegevens in als je interesse hebt in Ervaringsdeskundige in de zorg en meer wilt weten.

 Vul je contactgegevens in

 Stuur een informatieaanvraag

 Ontvang gratis informatie van de onderwijsinstelling


reCAPTCHA logo This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hanzehogeschool Groningen
Zernikeplein 1
9747 AS GRONINGEN

Hanzehogeschool Groningen

Met ruim 25.000 studenten is de Hanzehogeschool Groningen de grootste hogeschool van Noord-Nederland. Hanzehogeschool heeft opleidingen voor bijna alle vakgebieden. De 70 opleidingen zijn georganiseerd in 19 overzichtelijke schools. Dit betekent voor jou meer keuzevrijheid, persoonlijk contact, een link naar...

Lees meer over Hanzehogeschool Groningen