Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg

ROC van Amsterdam, In Amsterdam

Over deze opleiding

Voorheen was deze opleiding onderdeel van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) maar richt zich op het werken met kinderen en jongeren met opvoedings- en gedragsproblemen. Je hebt belangstelling voor hun ontwikkeling en kunt je goed verplaatsen in hun leefwereld. Je hebt oog voor hun kwaliteiten en talenten, maar weet dat die niet vanzelf tot bloei komen. Zeker niet wanneer ze met gedrags- of opvoedingsproblemen te maken krijgen. Je begeleidt kinderen en jongeren bij de inrichting van hun dagelijks leven: vrijetijdsbesteding, onderwijs en werk. Je houdt daarbij rekening met leeftijd, ontwikkelingsniveau en interesse. Ook houd je in de gaten wat er is afgesproken over de opvang en de begeleiding en wat vastligt in het plan van aanpak. Je onderhoudt het contact met ouders / vervangende opvoeders en relaties en gaat in op hun verwachtingen en wensen zonder de problematiek die er speelt te negeren.

De opleiding Pedagogisch Medewerker Jeugzorg (BOL) is een gecombineerde opleiding met Maatschappelijke Zorg niveau 4. De eerste 2 jaar doe je kennis en ervaring op binnen de hulpverlening en activering met verschillende doelgroepen van 18 jaar en ouder. Je kunt dus zowel stage lopen bij gehandicapten als bij hulpbehoevende volwassenen of binnen de jeugdzorg. In het derde jaar maak je een definitieve keuze voor je afstudeerrichting, je kunt kiezen uit:

  • Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
  • Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
  • Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg

Volg je de BBL-opleiding dan werk je bij een instelling en richt de opleiding zich specifiek op jouw situatie en sluit deze aan bij jouw werkervaring.

Bij een BOL-opleiding krijg je ongeveer 60% les op school en 40% beroepsvorming in de praktijk. Voor een BBL-opleiding is dat 20% les op school en 80% beroepsvorming in de praktijk. De inhoud van de opleiding is in principe voor alle leslocaties gelijk. Het programma kan echter soms iets afwijken. Wil je het precies weten? Bel met de speciale informatielijn 0900 9599, of voor de locatie in Hilversum: (035) 689 20 20. Wij helpen je graag.

Toekomstperspectief

  • Jeugdhulpverlening, leefgroep of logeerhuis
  • Speciaal onderwijs of orthopedagogisch centrum
  • Woonbegeleider / kamertrainer jongeren
  • Justitiële jongereninrichting
  • Organisatie voor het begeleiden van zwerfjongeren

Toelatingseisen

  • Leeftijd: minimaal 16 jaar
  • Aanvullende eisen bij de BBL-opleiding: werk hebben bij een erkend leerbedrijf én je leeftijd is minimaal 18 jaar
ROC van Amsterdam
Maalderij 37
1185ZC Amstelveen

ROC van Amsterdam

Bij het ROC van Amsterdam (ROCvA) staat jouw talent centraal. Samen ontdekken we waar jij goed in bent en bieden we jou de mogelijkheid om je talent te ontwikkelen! Daar hebben wij een passende mbo-opleiding bij. En vaak een uitstekende...

Lees meer over ROC van Amsterdam