Medewerker Maatschappelijke Zorg

ROC van Amsterdam, In Amsterdam (+1 locations)
Boek de cursus via de website van de organisator 🤗

Over deze opleiding

Voorheen was deze opleiding onderdeel van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) maar richt zich nu heel direct op het werken met mensen met verschillende problemen. Je bent je bewust dat niet iedereen in onze samenleving dezelfde mogelijkheden heeft. Sommige mensen zijn ziek, anderen hebben een achterstand in hun ontwikkeling. Sommige cliënten wonen thuis en hebben behoefte aan hulp en begeleiding. Jij bent degene die ze bijstaat en zorgt voor ondersteuning en/of begeleiding bij wonen, werken en leven. Je zorgt ervoor dat de cliënt zijn mogelijkheden benut en dat hij zo zelfstandig mogelijk functioneert. Voor de een betekent dat een zinvolle dagbesteding, voor de ander een aangename en gezellige omgeving. Functies die je kunt vervullen zijn bijvoorbeeld: sociaal pedagogisch werker, groepsleider, begeleider woongroep, assistent activiteitenbegeleider.

De beroeps opleidende leerweg (BOL) is breed opgezet. Dit betekent dat je leert werken met verschillende doelgroepen: gehandicapten, ouderen en jongeren. Tijdens de opleiding loop je stage in bijvoorbeeld woon-zorgcentra, een welzijnsinstelling of bij kleinschalige woonvormen. Volg je de beroeps begeleidende leerweg (BBL) dan werk je bij een instelling en richt de opleiding zich specifiek op jouw situatie en sluit aan bij jou werkervaring. Bij een BOL-opleiding krijg je ongeveer 60% les op school en 40% beroepsvorming in de praktijk. Voor een BBL-opleiding is dat 20% les op school en 80% beroepsvorming in de praktijk. De inhoud van de opleiding is in principe voor alle leslocaties gelijk. Het programma kan echter soms iets afwijken. Wil je het precies weten? Bel met de speciale informatielijn 0900 9599, of voor de locatie in Hilversum (035) 689 20 20. Wij helpen je graag!

Toekomstperspectief

  • Bij een cliënt thuis
  • Kleinschalige woonvormen
  • Verzorgings- en verpleeghuizen
  • Welzijnsinstellingen en activiteitencentra voor dagopvang
  • Sociale werkplaatsen en asielzoekerscentra

Toelatingseisen

  • Aanvullende eisen bij de BBL-opleiding: werk hebben bij een erkend leerbedrijf én je leeftijd is minimaal 18 jaar
ROC van Amsterdam
Maalderij 37
1185ZC Amstelveen

ROC van Amsterdam

Bij het ROC van Amsterdam (ROCvA) staat jouw talent centraal. Samen ontdekken we waar jij goed in bent en bieden we jou de mogelijkheid om je talent te ontwikkelen! Daar hebben wij een passende mbo-opleiding bij. En vaak een uitstekende...

Lees meer over ROC van Amsterdam