Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

ROC van Amsterdam, In Amsterdam (+1 locations)
Boek de cursus via de website van de organisator 🤗

Over deze opleiding

Voorheen was deze opleiding onderdeel van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) maar richt zich nu op het werken met volwassen mensen met diverse problemen. Je voelt je betrokken bij mensen in het algemeen en de zwakkeren in onze samenleving in het bijzonder. Je biedt sommige cliënten langdurige ondersteuning omdat ze in een instelling wonen, bijvoorbeeld een psychiatrisch centrum. Andere cliënten bied je tijdelijke ondersteuning en leer je om zelf weer de regie over hun leven te voeren. Hierbij kun je denken aan verslaafden of vrouwen die een onderkomen zoeken in een blijf-van-mijn-lijf-huis. Je krijgt te maken met zowel uitvoerende als coördinerende taken. Je sluit aan bij de behoeften, voorkeuren, achtergrond en cultuur van de cliënt, daarbij houd je wel altijd de begeleidingsdoelen voor ogen. Je schat voortdurend in waarmee je het optimale resultaat kunt realiseren: motiveren, enthousiasmeren, coachen, ondersteunen, activeren of verzorgen. Je wisselt voortdurend tussen deze rollen. Functies die je kunt vervullen zijn: woonbegeleider of activiteitenbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg of maatschappelijke opvang. Ook kun je jobcoach, trajectbegeleider of werkbegeleider worden.

Bij de beroeps opleidende leerweg (BOL) oriënteer je op de opleiding en op het werkveld. Je loopt stage in verschillende instellingen. Daar kun je in levende lijve ervaren wat het best bij jou past. Je leert doel- en resultaatgericht werken, je communicatief opstellen en met oplossingen komen als er problemen ontstaan. Volg je de beroeps begeleidende leerweg (BBL) dan werk je bij een instelling en richt de opleiding zich specifiek op jouw situatie en sluit deze aan bij jouw werkervaring. Bij een BOL-opleiding krijg je ongeveer 60% les op school en 40% beroepsvorming in de praktijk. Voor een BBL-opleiding is dat 20% les op school en 80% beroepsvorming in de praktijk. De inhoud van de opleiding is in principe voor alle leslocaties gelijk. Het programma kan echter soms iets afwijken. Wil je het precies weten? Bel met de speciale informatielijn 0900 9599, of voor de locatie in Hilversum (035) 689 20 20. Wij helpen je graag!

Toekomstperspectief

  • Welzijnsinstelling of activiteitencentrum voor dagbesteding
  • Verpleeghuis, verslavingskliniek of psychiatrische kliniek
  • Opvang voor dak- en thuislozen of vrouwenopvang
  • Sociale werkplaats of asielzoekerscentrum
  • Penitentiaire inrichting

Toelatingseisen

Aanvullende eis(-en) bij BBL: werk hebben bij een erkend leerbedrijf én je leeftijd is minimaal 18 jaar.

ROC van Amsterdam
Maalderij 37
1185ZC Amstelveen

ROC van Amsterdam

Bij het ROC van Amsterdam (ROCvA) staat jouw talent centraal. Samen ontdekken we waar jij goed in bent en bieden we jou de mogelijkheid om je talent te ontwikkelen! Daar hebben wij een passende mbo-opleiding bij. En vaak een uitstekende...

Lees meer over ROC van Amsterdam