Praktijkopleider Zorg & Welzijn

ROC van Amsterdam, In Amsterdam

Over deze opleiding

Je bent veelzijdig, hebt een groot inlevingsvermogen en kunt snel schakelen, zowel tussen mensen als organisatieprocessen. Je werkt in een (zorg-)instelling en vindt het fijn om anderen te begeleiden in hun leerproces. Voor jou is het een uitdaging om opleiden in de praktijk vorm te geven. Je zet graag de grote lijnen uit en hebt er plezier in om veel soorten werkzaamheden uit te voeren.

Je bent verantwoordelijk voor het leerproces van studenten. Je werkt met: jongeren en volwassenen, die verschillen in culturele achtergrond en in de manier waarop ze leren. Je levert een bijdrage aan het opleidingsplan, je voert in- en extern overleg en onderhandelt met betrokkenen over de (leer-)voorwaarden en de inhoud van het plan. Je begeleidt en motiveert medewerkers en fungeert als vraagbaak.

Je evalueert het opleidingstraject en doet voorstellen voor bijstelling van het opleidingsplan. Ook ontwikkel je een procedure waarin je vastlegt hoe de studenten beoordeeld gaan worden en welke instrumenten daarbij worden gebruikt. Je bespreekt regelmatig het verloop van de begeleiding met werkbegeleider en student. Tussentijds en na afloop beoordeel je studenten aan de hand van de beoordelingsprocedure.

Bij kleine organisaties combineer je de functie van praktijkopleider vaak met uitvoerende of leidinggevende taken. Je kunt werkzaam zijn in de sector Zorg, Welzijn, Sport of Onderwijs.

In de opleiding leer je om studenten te begeleiden, werkbegeleiders te coachen en met alle betrokkenen in het opleidingstraject adequaat te communiceren.

Bij de opleiding Praktijkopleider krijg je ongeveer 30% les op school en 70% beroepsvorming in de praktijk. Bovendien moet je minstens twee jaar werkervaring hebben in een relevante instelling of bedrijf.

Toekomstperspectief

  • Verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Ziekenhuizen / woonzorgcentra / psychiatrie
  • Kinderdagverblijven
  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Buitenschoolse opvang

Toelatingseisen

  • Werk hebben bij een erkend leerbedrijf
  • Minstens twee jaar werkervaring / werkzaam binnen relevante instelling / bedrijf
  • In de gelegenheid zijn twee studenten in opleiding te begeleiden tijdens je eigen opleiding
  • In staat zijn om werkbegeleiders te coachen
ROC van Amsterdam
Maalderij 37
1185ZC Amstelveen

ROC van Amsterdam

Bij het ROC van Amsterdam (ROCvA) staat jouw talent centraal. Samen ontdekken we waar jij goed in bent en bieden we jou de mogelijkheid om je talent te ontwikkelen! Daar hebben wij een passende mbo-opleiding bij. En vaak een uitstekende...

Lees meer over ROC van Amsterdam